Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Personvern

Dataansvarlig

Dataansvarlig er Kantar Media Norge AS, Lakkegata 23, 0187 Oslo, org.nr.: 924 319 623, telefon 911 11 600. For ytterligere informasjon se www.kantar.no

Kantar Media Norge har sammen med TV-selskapene (oppdragsgiver), utviklet Seerundersøkelsen for måling av TV- og Online Video. Undersøkelsen skal gi et totalbilde av all seing av TV- og online video-innhold i Norge. For gjennomføring av undersøkelsen hentes seerdata fra Gallup Seerpanel og GallupGO-panelet. Dette dokumentet beskriver hvordan vi henter inn, behandler og bruker dine data til produksjon av offisielle seertall i Seerundersøkelsen. 

I tillegg til måling av TV- og Online Video benyttes også Seerundersøkelsen til måling av utvalgte nettsteder og andre audiotjenester (f.eks. radio og podkast) som er eid av TV-selskapene. De aktuelle er til enhver tid å finne under oversikten målte nettsteder og avspillere. Når vi i det følgende benytter begreper som innbefatter «seer», slik som seerdata, seeradferd osv, så inkludere dette også «leser» og «lytter» for henholdsvis nettsteder og audiospillere.

Ved å delta i Seerundersøkelsen samtykker du til at vi kan bruke dine personopplysninger som beskrives i disse retningslinjene for personvern.

Hvilken personlig informasjon henter vi inn?

For å kunne delta i Seerundersøkelsen må vi hente inn følgende opplysninger om deg:

  • Navn, bostedsadresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse
  • Bakgrunnsinformasjon som sivilstatus, utdanning, arbeidsstatus, inntekt og fritidsbolig
  • For medlemmer i Gallup Seerpanel henter vi i tillegg inn følgende:
    • Mac-adresse, IP-adresse og enhetsidentifikatorer/Device-id for dine enheter (unike identifikatorer for dine enheter; smarttelefon, nettbrett, datamaskin, spillkonsoll etc.)
    • Informasjon om utstyr i din husstand som er relatert til å gjennomføre Seerundersøkelsen
    • En målgruppeundersøkelse om interesser, holdninger og forbruksvaner som må besvares av alle medlemmer i husstanden 13 år og eldre. Denne undersøkelsen gir viktig bakgrunnsinformasjon til seerdataene, og for å delta i Seerundersøkelsen må denne oppdateres årlig.

Hvordan behandles informasjonen

Norsk Gallup Institutt AS og Kantar Media Norge AS behandler alle personopplysninger konfidensielt. Ved deltakelse i undersøkelsen vil vi aldri avsløre din identitet. Din personlige seing slås sammen med data fra andre husstander og anonymiserers før de sendes til våre kunder. Informasjonen om din husstand vil bare bli brukt i analyser og statistiske tabeller for å vise seertall og langsiktige trender i seeradferd. Vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om hva enkeltpersoner har sett hverken på TV eller online-video. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger behandles av et fåtall medarbeidere i Norsk Gallup Institutt AS og Kantar Media Norge AS. Disse medarbeiderne er underlagt streng taushetsplikt, og har plikt til å følge vår standard for konfidensialitet, sikkerhet og personvern. I tilknytning til produksjon av data i Seerundersøkelsen kan utvalgte personer fra Kantar UK ha innsyn i data for drift av undersøkelsen. Disse er underlagt samme strenge krav til behandling av persondata som oss.

Samarbeidspartnere, f.eks. vår gaveleverandør som sender ut gaver, vil kun ha tilgang til nødvendig kontaktinfo for å håndtere leveranser av gaver, herunder navn, adresse, e-post og mobilnummer. De har rutiner for å beskytte denne informasjonen og de kan ikke bruke den til andre formål.

Vi mottar seerdata fra barn 2 år og eldre i husstander som deltar i Gallup Seerpanel, og fra 10 år i GallupGo-panelet. Vi vil ikke ta direkte kontakt med barn under 15 år eller innhente personopplysninger uten samtykke fra foreldre/foresatte.

Innhenting av seerdata

Det er kun TV-innhold fra TV-selskaper, online video/audio og nettsider/avspillere som er med i Seerundersøkelsen som blir målt. Se komplett og oppdatert liste over TV-kanaler som måles her og målte nettsteder her. Alle data overføres kryptert til våre datasystemer.

Vi henter inn seerdata på ulike måter fra våre 2 paneler som inngår i Seerundersøkelsen:

Gallup Seerpanel: Tradisjonell lineær-seing hentes fra vårt måleutstyr påkoblet TV-skjermer. I vår online-måling installerer vi et nett-tv-meter i husstander som har internettruter. Enheter som husstandsmedlemmer benytter på hjemmenettverket registreres i Medlemsportalen for å inngå i målingen. Ikke-registrerte enheter (inkludert gjester) som benytter hjemmenettverket vil bli identifisert av nett-tv-meteret, men inngår ikke i målingen.

For husstander som ser online innhold kun via 4G, installerer panelmedlemmer Seerpanel-appen på sine enheter. Mer informasjon om informasjonskapsler og Seerpanel-appen finner du lenger ned på siden samt her.

GallupGO-panelet: Vi samler inn data med TV-og video/audio-innhold ved hjelp av måleutstyret GallupGO, basert på lydkoder som ligger gjemt i sendingene. Signalene er ikke hørbare for mennesker. Måleenheten fanger kun opp disse lydkodene, og kan ikke “høre” eller registrere samtaler eller andre lyder. Indikatorer plassert i hjemmet forteller om TV-seingen foregår i eller utenfor hjemmet. Disse kommuniserer med måleenheten via Bluetooth. GallupGO er utstyrt med et GSM-modem som overfører seerdata til oss hver natt eller når enheten kobles til laderen. 

Oppdatering av persondata

Det er svært viktig at dataene vi har fra deg er korrekte, og vi vil kunne ta kontakt med deg for å bekrefte og oppdatere dine persondata, samt for å drifte Seerundersøkelsen. Vi kan ta kontakt pr. telefon, brev, e-post eller SMS. Vi stoler på at du vil hjelpe oss med å oppdatere dine persondata, svare nøyaktig og fullstendig på spørsmål og gi oss beskjed dersom det er endringer.

Lagring og sletting av data

Vi tar nødvendige teknologiske og organisatoriske tiltak for å beskytte alle personopplysninger som gis til oss, både ved dataoverføringer og når vi har mottatt persondata. Våre systemer er utformet for å begrense tilgang til persondata og vi samler inn kun det som er nødvendig for å drifte undersøkelsen. Dataene lagres kryptert, og de lagres kun i Europa og i tråd med kravene i den europeiske personvernloven. 6 måneder etter at husstanden avslutter medlemskapet, vil alle personopplysninger knyttet til din husstand i Seerundersøkelsen anonymiseres i våre systemer. Unntaket er opplysninger knyttet til bestilte gaver fra vår gavebutikk. For å ivareta rettslige krav til lagring i Bokføringsloven og Forbrukerkjøpsloven, vil vi beholde opplysninger om navn, leveringsadresse, mobilnummer, e-postadresse og historikk over bestilte gaver i 5 år.

Bruk av informasjonskapsel og Appidentifikator (kun gjeldende for Gallup Seerpanel)

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som en nettside kan installere på din datamaskin, smarttelefon eller annet elektronisk utstyr med hukommelse. Dette er en harmløs kode som brukes av de fleste nettsteder for å effektivisere kommunikasjonen mellom deg og din nettleser (browser).

Appidentifikatorer er ulike unike identifikatorer som allerede ligger i appene som inngår i Seerundersøkelsen. Vi vil benytte disse i de tilfellene hvor det ikke eksisterer en informasjonskapsel.

Som en del av online-målingen i Seerundersøkelsen benytter vi informasjonskapsler og appidentifikatorer for å identifisere hva du har strømmet av TV-innhold og hvilken enhet du har benyttet for å se strømmet TV-innhold. Når du besøker et nettsted eller ser TV-innhold på en online-kanal som er med i målingen, setter vi en informasjonskapsel. I noen tilfeller vil vi benytte eksisterende informasjonskapsel fra din nettleser eller appidentifikatorer fra din app for de målte nettstedene.

Du må tillate bruk av informasjonskapsel så lenge du deltar i Seerundersøkelsen, men den kan slettes eller blokkeres når du avslutter ditt medlemskap i Gallup Seerpanel.

Hvordan slette informasjon?

Dersom du ønsker å fjerne informasjonskapsler på din PC kan du besøke supportsiden for den gjeldende nettleser for nærmere informasjon. Link til supportsidene til de mest vanlige nettleserne finner du her:

Sletting av informasjonskapsler i Internet Explorer

Sletting av informasjonskapsler i Google Chrome

Sletting av informasjonskapsler i Mozilla Firefox

Sletting av informasjonskapsler i Opera

Sletting av informasjonskapsler i Safari 5.0

Sletting av Flash informasjonskapsler (gjelder alle nettlesere)

Typer informasjonskapsler

Det finnes to typer informasjonskapsler – midlertidige og permanente. De midlertidige informasjonskapsler er knyttet til det enkelte besøk på nettsiden, og slettes automatisk når du lukker din nettleser. De permanente informasjonskapslene vil derimot bli lagret på din enhet.

Permanente informasjonskapsler sletter seg selv etter en viss periode, f.eks. etter 180 dager, men de vil bli fornyet hver gang du besøker nettsiden.

Det er ikke bare vi som kan sette informasjonskapsler på dine enheter når du besøker våre nettsider, men tredjeparter som f.eks. Google Analytics fra Google Inc. kan gjøre det.

Retten til innsyn

Du har rett til å se de personlige opplysningene vi har registrert om deg, og du vil få innsyn dersom du ber om det. Hvis opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. Retten til innsyn etter § 18 første og annet ledd i Personopplysningsloven gjelder imidlertid ikke dersom personopplysningene behandles "utelukkende" for statistiske formål og "behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte", jf. § 18 tredje ledd. At behandlingen ikke får direkte betydning for den registrerte, vil si at personopplysningene ikke kan brukes til å fatte beslutninger som får betydning for den registrerte. 

Dette betyr at Kantar Media Norge og Norsk Gallup gir innsyn i all kontaktinformasjon om det enkelte panelmedlem og i bakgrunnsdata som til sammen utgjør de grunndata vi har om panelmedlemmet og husstanden for å delta Seerundersøkelsen. Vi gir derimot ikke innsyn i innsamlede seerdata fra husstanden som vi registrerer i forbindelse med Seerundersøkelsen. Dette er opplysninger som utelukkende benyttes til statistiske formål og i henhold til ovenstående er unntatt fra innsynsretten.

Innsyn gis kun til den personen som dataene gjelder og vedkommende må legitimere seg før innsyn kan gis. 

Frivillighet

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og medlemmer kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen ved å ringe oss, sende brev eller e-post, se kontaktinfo nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at dersom et medlem i husstanden velger å trekke tilbake sine persondata, kan ikke husstanden lenger delta i panelet og vi må avslutte samarbeidet med hele husstanden.

Personvernombud og henvendelse

Vårt personvernombud kan kontaktes for spørsmål om behandling av personopplysninger. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: magnus.clough@kantar.om Eventuelle klager kan stiles til Datatilsynet.

Vi gjennomgår våre retningslinjer for personvern årlig, eller når revisjon anses som nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter. Vi vil informere medlemmene i panelet ved vesentlige endringer, men anbefaler også at du med jevne mellomrom besøker medlemssidene der du finner våre retningslinjer for personvern.

Gallup Seerpanel:

Telefon 800 41 440 eller 46 95 20 00

E-post: seerundersokelsen@kantar.com

GallupGO-panelet:

Telefon 800 22 610 eller 46 95 20 00

E-post: gallupgo@kantar.com

www.kantar.no

 

Oppdatert 10.06.2022