Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kvalitativ research

Kantar Qualitative er løsningen når behovet er å komme tettere på forbrukernes tanker, følelser, motiver og handlinger. Når man vil forstå hvorfor.

Et grunnlag for innsikt og forståelse

Da handler det ikke om hvor mange som mener eller gjør det ene eller det andre, men om hvordan målgruppen forstår, ytrer seg og reflekterer. Det dreier seg om å bli kjent med sine forbrukere i dybden, og finne frem til nyanser når man for eksempel skal spisse kommunikasjon eller drive med produktutvikling. Resultatet er kunnskap om hvordan målgrupper tenker og hva som motiverer dem.

Vi anbefaler gjerne å kombinere kvalitative analyser med kvantitative undersøkelser. Kvalitativ metode er godt egnet til å belyse problemstillinger hvor vi skal forklare og gi innspill til hvorfor ulike målgrupper tenker og handler som de gjør. Styrken ved å bruke kvalitativ metode handler først og fremst om at vi kommer tett på dem vi snakker med og dermed får maksimal innsikt gjennom dialog, men også generelt godt inntrykk av hvordan ulike personer er som typer. Hvordan folk snakker om ulike fenomen, og ikke minst hvordan holdninger oppstår og endres under påvirkning fra andre, er spesielt interessant når vi eksempelvis jobber med reklame og eller produktutvikling. 

Kvalitativ metode handler ikke om å telle eller å angi hvor mange som mener det ene eller det andre, men om innsikt i hvordan respondentene forstår, oppfatter, ytrer og reflekterer omkring det vi et opptatt av å kartlegge.

Ulike tilnærminger til innsikt

Fokusgrupper

En tradisjonell fokusgruppe samler mellom seks og ti personer til en uformell temabasert diskusjon, styrt og ledet av en kvalifisert intervjuer (moderator). Informasjonen kommer frem i en sosial sammenheng der deltagerne responderer på hverandres synspunkter og inspirerer hverandre til nye innspill. Resultatet gir et godt innblikk i meningsmangfold og motivasjon.Mindre grupper (minigrupper) på fire til fem deltager benyttes når behovet er å kunne gå ytterligere i dybden på et tema, eller i innovasjonssammenheng.

icon


Dybdeintervju

Samtale mellom intervjuer og respondent, nesten alltid ansikt til ansikt. Gir en unik mulighet til å fordype seg og få forståelse i dybden av enkeltmenneskers tanker og motiver, samtidig som anonymitet og konfidensialitet ivaretas.

Dyader er dybdeintervjuer med to personer, der anledningen til å gå i dybden kombineres med fokusgruppens evne til å la deltagerne stimulere hverandre.

Observations_pngObservations_png


Observasjon

Ved å følge en respondent på flere arenaer gjennom en dag, sitter vi igjen med rå, ufiltrert informasjon som gir verdifulle analyser for våre kunder. I motsetning til tradisjonell markedsanalyse, som avdekker holdninger, meninger og oppfatninger i forkant eller etterkant av et kjøp, gir observasjon anledning til å avdekke meningsdannelse direkte i bruks- eller kjøpssituasjonen. 

 

Observations%20-%20In-Store%2001_pngObservations%20-%20In-Store%2001_png

 

Kantar Qualitative har egne eksperter på Retail & Shopper som er spesialisert i å jobbe med kunden ut i butikk, vi gjennomfører blant annet Shopnografi, en metodikk som tar deg tett inn på kundens valgsett i butikk. (se også Retail & Shopper)

 

Onlinebaserte undersøkelser

Når målgruppen er spredt rundt om i landet, hvis målet er en god dialog med ungdommer, hvis problemstillingen handler om teknologi, eller hvis respondentene rett og slett er spesielt travle mennesker, kan en kvalitativ online-undersøkelse gi verdifull informasjon. Disse undersøkelsene gjennomføres over Internett, enten over kortere tidsrom på et par timer, der deltagerne hele tiden fokuserer på oppgavene, eller i mer forumbaserte fokusgrupper som går over to til tre dager. Vi anbefaler ofte den siste varianten. Det gir respondentene bedre tid til å svare på spørsmålene og det åpner opp for å la et forum på inntil hundre personer følge og kommentere for eksempel en produktutviklingsprosess. Dette ville i praksis ikke latt seg gjennomføre hvis tilbakemeldinger krevde fysisk tilstedeværelse.

 

Online1_pngOnline1_png

 

Løsninger og resultatbruk

Behovet for innsikt er ofte unikt fra kunde til kunde, og spesifikt knyttet til våre kunders markeder og målgrupper.  Vi er fleksible, kreative og løsningsfokuserte. Design på undersøkelse følger problemstilling og kundenes behov for innsikt. Vi ønsker at analysene og rapportene skal være handlingsfokuserte og gi klare svar. I mange prosjekter deltar vi i en avsluttende workshop der resultatene presenteres og veivalg og tiltak diskuteres. Ved å ta rollen som rådgiver og sparringspartner overfor våre kunder tilfører vi sluttrapportene større verdi.

 

Next%20steps_pngNext%20steps_png

 

Vår kompetanse

Kantar har høyt kvalifiserte medarbeidere med erfaring og kompetanse som favner bredt innenfor alt fra forretningsutvikling, markedsføring og samfunnsforståelse.
Vi samarbeider nært med resten av den internasjonale Kantar-organisasjonen, og har tilgang på spisskompetanse innen en rekke metoder og undersøkelser, blant annet i samspillet mellom kvalitative og kvantitative metoder. Som en del av verdens største intervjubaserte analysenettverk tilføres vi verdifulle verktøy, erfaringer og inspirasjon.

Vår unike styrke

  • Norges største kvalitative fagmiljø
  • Metodesterke
  • Faglig sterke
  • Fleksibilitet
  • Fasiliteter
  • Kapasitet – både mht rekruttering, moderatorer og lokaler
  • Rekrutterer kompliserte målgrupper, alt fra toppledere og politikere til unge snowboardfreaks 
  • Internasjonalt nettverk med fagmiljø som stadig kurser og oppdaterer på det siste innen kvalitativ metode

All%20humanity%20-%20generic%2005_jpgAll%20humanity%20-%20generic%2005_jpg