Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kunde- og omdømmeutvikling

Kantar bidrar til vekst for våre kunder ved å være ledende på analysebasert rådgivning. Veksten kan være økonomisk, skapt av for eksempel økt salg og større i markedsandeler, eller ved å etablere et høyere servicenivå. Sentralt i dette arbeidet står Stakeholder Management og evnen til å styre relasjonene til viktige interessentgrupper på en systematisk måte.

Sterke relasjoner gir vekst

Vi hjelper våre kunder til å utvikle strategier gjennom unik innsikt i pilarene kunder, medarbeidere og omdømme, og ved å hjelpe kunden å forstå hva som er de viktigste driverne av vekst og samspillet mellom dem. Vi identifiserer spesifikke forbedringsområder som hjelper våre kunder å levere produkter og tjenester i tråd med markedets behov og forventninger, - forbedringer som bidrar til vekst.

Kantar er ledende på kunde-, medarbeider- og omdømmemålinger med bransjens største database for benchmarking. Vi hjelper våre kunder å forstå mangfoldet av interessenter som påvirker en virksomhets suksess; kunder, potensielle kunder, ansatte, aksjonærer, presse, analytikere, forretningspartnere som distributører og leverandører, politikere og lovgivere og publikum generelt. Vi måler omdømmet og gir skreddersydde strategiske og taktiske anbefalinger som støtter lederes behov i beslutningsprosesser.