Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Mer om GallupPanelet

GallupPanelet består av 40 000 personer som har sagt seg villig til å svare på undersøkelser. De fleste undersøkelsene foregår over internett. GallupPanelet er rekruttert på landsrepresentative undersøkelser, og er sånn sett et " Norge i miniatyr".
Om GallupPanelet

GallupPanelet er et undersøkelsespanel som består av ca. 40 000 mennesker over 15 år som svarer på spørreundersøkelser regelmessig. GallupPanelet drives av Norsk Gallup, som er et heleid datterselskap av Kantar Media Norge AS. Medlemmene i GallupPanelet er satt sammen på en måte som gjør at medlemmene er mest mulig representative for den norske befolkningen. Dette betyr at panelet er et lite Norge i miniatyr.

GallupPanelet er hovedsakelig rekruttert på representative spørreundersøkelser gjennomført på telefon ved bruk av sannsynlighetsutvalg. Dette gjør GallupPanelet til ett av svært få paneler i verden som hovedsakelig er basert på sannsynlighetsutvalg. Samtlige medlemmer er rekruttert ved gjennom såkalt ”double opt-in”. Dette innebærer at alle respondenter må bekrefte at de ønsker å være medlem av GallupPanelet i to runder slik at vi kan få bekreftet at oppgitt brukernavn (email) aksesseres av den riktig respondent.

Vi mener at GallupPanelet er Norges beste aksesspanel. Dette fordi vi setter respondenten i fokus og bruker store ressurser for å sikre at vi til enhver tid har høy kvalitet. Vi er i en særstilling når det gjelder rekruttering, representativitet, mangfoldige og oppdaterte bakgrunnsvariabler og kvalitet og nøyaktighet i hele innsamlingsprosessen.

Del lenke Lenke er kopiert
Spørreundersøkelser på en hyggelig måte

Medlemmene i GallupPanelet svarer på spørreundersøkelsene via internett. Dette betyr at du som medlem kan svare på undersøkelser i ro og mak når det passer best for deg og på den enheten du ønsker, om det måtte være smarttelefon, nettbrett eller PC/Mac

Når du deltar i GallupPanelet, bidrar du til å påvirke omverdenen din med dine meninger. Våre oppdragsgivere er forskjellige bedrifter og offentlige instanser som er interessert i å høre din mening om deres produkter og tjenester. Når du svarer på våre undersøkelser, blir din oppfatning og dine meninger en viktig del av beslutningsgrunnlaget for disse bedriftene og instansene.

Fordi vi kjenner den viktigste bakgrunnsinformasjonen til deg som medlem, er det lettere for oss å sørge for at undersøkelsene du får er best mulig tilpasset deg. Ved hjelp av denne informasjonen sørger vi for at spørreundersøkelsene du mottar er så relevante for deg som mulig.

Panelister i GallupPanelet kan når som helst kontakte support på support@galluppanelet.no

Det er dessverre ikke mulig å melde seg på GallupPanelet på disse websidene eller pr. e-post. Dette er for sikre at panelets sammensetning i størst mulig grad er satte sammen gjennom sannsynlighetsutvalg, og at det er god kontroll på hvem som blir invitert til å bli medlem.

Del lenke Lenke er kopiert
Personvern og GDPR

Vi er svært opptatt av ditt personvern. Når du svarer på undersøkelser hos oss er du anonym, og vi gir ikke videre informasjon om deg som enkeltperson. Vi gir aldri bort din kontaktinformasjon til kunder eller andre uten din tillatelse.

Svarene vi får i undersøkelsene slås sammen og blir bare presentert og publisert som statistikk. Vi gir ikke opplysninger om deg videre, og du vil ikke være mulig å identifisere for våre oppdragsgivere. Norsk Gallup har drevet med markedsundersøkelser siden 1946 og er Norges største aktør på dette området. Vi driver ingen form for markedsføring, salg eller lignende.

Du kan når som helst be om innsyn av de bakgrunnsdata vi har samlet inn om deg. Du vil også etter eget ønske kunne slette alle data vi har samlet inn om deg.

GDPR (General Data Protection Regulation) inneholder regler om hvordan personlig data skal behandles. GDPR kom i kraft i 2018. Du kan lese mer om GDPR og personvern her

Vi trenger alltid ditt samtykke for å håndtere informasjonen din. Du samtykker til dette ved registrering i panelet. Les mer om hvordan vi håndterer personopplysninger i vår integritetspolicy.

Del lenke Lenke er kopiert
Kvalitet

Gode rutiner for hvordan panelet brukes - hvor ofte paneldeltakere svarer på spørreundersøkelser og hvor lang feltperioden må være – sikrer at vi ikke sliter ut respondentene

Kompetanse innen skjemautforming og brukervennlighet kombinert med markedets beste datainnsamlingsverktøy sikrer kvaliteten på spørreskjemaene

Panelsupport er tilgjengelig både på telefon og e-post, og hjelper respondenter med eventuelle problemer, slik at alle respondenter kan svare på undersøkelsene de er valgt ut til

En moderat insentivstruktur, med gaver heller enn kontant betaling sikrer at respondentene er motiverte til å svare. Samtidig unngår vi respondenter som utelukkende deltar for å tjene penger.

Del lenke Lenke er kopiert
Hvordan bli medlem i GallupPanelet

Det er dessverre ikke mulig å melde seg på GallupPanelet på disse websidene eller pr. e-post. Dette er for sikre at panelets sammensetning i størst mulig grad er satte sammen gjennom sannsynlighetsutvalg, og at det er god kontroll på hvem som blir invitert til å bli medlem.

Vi trekker ut landrepresentative telefonlister med jevne mellomrom som våre telefonintervjuere ringer på for å rekruttere til GallupPanelet, så kanskje blir det din tur snart!

Del lenke Lenke er kopiert