Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Mange er urolige for egen helse og økonomi som følge av koronasituasjonen

Koronabarometer uke 13: Nyhetsbildet den siste uken har vært preget av permitteringer, økende arbeidsledighet og kronekollaps, i tillegg til alle utfordringene helsevesenet står overfor med økende antall syke.

Publisert 30.03.20

Befolkningen deler seg i omtrent tre like store grupper; 35% er mest bekymret for egen helse, 32% er mest urolig for egen økonomi, mens 30% er temmelig uberørt og bekymrer seg verken for økonomi eller helse.

De eldre er mest opptatt av de helsemessige konsekvensene av  situasjonen med koronasmitte, mens befolkningen i Oslo og omegn og aldersgruppen under 45 år er mest opptatt av hvilke følger dette vil få for deres egen økonomi. Dette er i samsvar med at hovedstadsområdet er mest rammet av permitteringer og økende arbeidsledighet, og aldersgruppen under 45 år er antagelig de med strammest økonomi.

Allikevel er de fleste (70%) optimister og har tro på at vi globalt sett vil lykkes i å håndtere situasjonen med koronasmitte, men andelen er redusert fra forrige uke (77%). Fra myndighetene har det blitt varslet at tiltakene for å begrense smittespredning kan bli langvarige, noe som antagelig legger en demper på folks optimisme.

Tilliten til at helsemyndighetene setter inn de nødvendige tiltakene for å håndtere situasjonen med koronasmitte på en best mulig måte fortsetter å øke, og ligger nå på 90%. Samtidig er det en liten nedgang den siste uken i andelen som tror de vil bli smittet av korona, fra 42% til 37%. Dette kan være uttrykk for at folk har tro på at tiltakene som settes i verk vil ha effekt med tanke på å begrense smitten.

De fleste følger da også de oppfordringene helsemyndighetene gir. Det er stadig flere av oss som vasker hender oftere og grundigere, flere bruker desinfiserende midler, vi hoster og nyser i albukroken og jobber i større grad fra hjemmekontor. Samtidig er det økende andel som sier de har redusert sine sosiale aktiviteter, det er mindre håndhilsing, færre ferdes på offentlige steder, vi inviterer i mindre grad folk hjem til oss, vi trener mindre sammen med andre, vi handler i mindre grad i fysiske butikker, og vi har redusert bruken av kollektiv transport i det daglige.

Vi er en nasjon i isolasjon, mange er bekymret, men vi stoler på helsemyndighetene, og har fortsatt tro på at dette vil løse seg.

Hele rapporten kan du lese her: Kantar koronabarometer uke 13

Les TV 2 sin artikkel om rapporten her. 

Kantar 27. mars 2020