Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kantar med jubeltall for Solberg under koronakrisen

Høyre får sin høyeste oppslutning på over ett år i Kantars TV 2 måling for april. Velgerne går til landets to største partier under koronakrisen. Samtidig øker andelen usikre velgere, noe som går ut over flere av de andre partiene.

Størst blant eldre

Ikke siden mars i fjor har Høyre hatt høyere oppslutning. Partiets oppslutning går frem hele 4,8 prosentpoeng til 24,6 på aprilmålingen Kantar har laget for TV 2. Med 24,6 prosent er Høyre bare 0,4 prosentpoeng bak valgresultatet fra 2017. Tallene viser at oppslutningen til Høyre er doblet blant de eldste velgerne, hvor de nå er størst. Oppslutningen øker også klart i hovedstadsområdet. Høyres oppslutning øker mest blant kvinner.

Venstre sliter

Venstre ville bare kommet inn på Stortinget med en representant fra Oslo dersom det var valg i dag. Målingen er den første som er tatt opp etter Trine Skei Grande varslet at hun trekker seg som partileder, rett før koronakrisen rammet landet for alvor. Bare 2,3 prosent av de spurte sier at de ville ha stemt Venstre dersom det var stortingsvalg i morgen. Det er en tilbakegang på 1,4 siden mars. Kristelig Folkeparti klatrer derimot over sperregrensen med en fremgang på 1,1 til 4,1 prosent. Fremskrittspartiet får 12,3 (- 1,4), som skyldes at partiet mister noen flere av sine tidligere velgere til Høyre og Senterpartiet.

Ap øker blant unge

Arbeiderpartiet går også frem med 3,3 til 24,8 prosent, etter en måling i mars som var den dårligste på to år. Blant unge velgere har partiet doblet sin oppslutning sammenlignet med den svake marsmålingen, mens de ligger stabilt blant velgere over 45 år. Arbeiderpartiets oppslutning øker mest blant kvinner.

Senterpartiet taper mest

Senterpartiet er den store taperen på aprilmålingen med en tilbakegang på 2,8 prosentpoeng til 14,8. SV går også tilbake med 1,5 til 7,0 prosent, mens De Grønne går ned 0,9 til 4,7. Rødt faller for første gang på nesten to år under sperregrensen med en oppslutning på 3,8 prosent (- 0,3). Andre partier får 1,6 (-1,0). I denne gruppen er Pensjonistpartiet størst med 0,6, Liberalistene får 0,4, De Kristne 0,2, bomlistene 0,2 og NKP 0,2.

Om målingen

Målingen er laget av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 980 personer i tidsrommet 25. - 31. mars. 74,1 prosent av de spurte oppga preferanse, som er hele 4,3 prosentpoeng lavere enn i mars. Feilmarginen er +/- 0,8 - 2,8 prosentpoeng. Partibarometeret gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2017. Endringene vurderes i forhold til velgermobilisering, samt i forhold til de enkelte partienes evne til å rekruttere gamle og nye velgere. Mandatberegningen er laget av TV 2. Modellen er nå justert etter kommune- og fylkestingsvalget. TV 2 har også lagt til grunn det antall mandater som skal velges fra hvert fylke når fordelingen skal justeres ut fra folketall foran neste valg. Det betyr at Oslo får 1 mandat ekstra, Akershus får 2 mandater ekstra, mens Møre og Romsdal, Oppland og Buskerud mister et mandat hver.