Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Gallup Seerpanel - Medlemssider

Se Sommerkampanjen her

Vilkår

Vinnere i våre trekninger

 

Til Medlemsportalen

 

Om Gallup Seerpanel

Seerpanelet består av 1600 husstander rundt om i hele landet, og er en del av Seerundersøkelsen. Deltagere i Seerpanelet får tilkoblet måleutstyr til TV-en i boligen. Målingen skal gi et totalbilde av all seing av TV-innhold i Norge, både det som ses på tradisjonelle TV-skjermer og det som streames over nettet, på mobil, nettbrett og datamaskin.

Del lenke Lenke er kopiert
Spørreskjema om interesser, holdninger og forbruksvaner

Som en del av Seerundersøkelsen inngår det et spørreskjema om interesser, holdninger og forbruksvaner som skal besvares av alle i husstanden som er 13 år eller eldre. Denne undersøkelsen gir viktig bakgrunnsinformasjon om seerdataene.

Skjema skal besvares første gang når man blir medlem i Gallup Seerpanel, og deretter skal det oppdateres en gang årlig. Skjema besvares ved å gå inn i Medlemsportalen, og under fanen Spørreskjema er en link til skjema for hver husstandsmedlem. Husstanden har en felles brukerkonto med brukernavn og passord som alle medlemmer i husstanden benytter ved innlogging.

Vi gir poeng for hvert besvarte skjema, og poengene overføres til husstandens poengkonto. Ved førstegangs utfylling ved rekruttering gir vi 1000 poeng og ved den årlige oppdateringen 500 poeng.

For husstander som ønsker postal kommunikasjon med oss, blir spørreskjema tilsendt i posten.

Til Medlemsportalen

Del lenke Lenke er kopiert
Hvordan foregår målingene?

Måleutstyret som skal monteres består av et elektronisk TV-meter som kobles til hver TV-skjerm i husstanden. Til hvert TV-meter følger det med en egen fjernkontroll for registrering av hvem som ser på. En tekniker fra oss eller en av våre samarbeidspartnere vil montere måleutstyret i boligen din.

Tekniker vil tildele en bokstavtast på fjernkontrollen til hvert husstandsmedlem. Gjester skal også trykke seg inn som seere, og de personer som dere anser som regelmessige gjester i hjemmet kan tildeles sin egen gjestetast. Husk å notere ned hvem som har hvilken tast bakerst i denne brukerhåndboken. Dersom husstanden har flere TV-er med måleutstyr, har hvert husstandsmedlem samme tast på alle fjernkontrollene.

Ved hjelp av fjernkontrollen skal du så registrere all bruk av TV-en, enten det er TV-seing eller bruk av tilkoblet TV-utstyr. Hvert medlem av husstanden må trykke sin tast når de er tilstede i et rom hvor TV-en står på. Disse opplysningene er viktige og forteller oss hvem i husstanden som bruker den.

TV-meterne overfører husstanden seerdata til Kantar hver natt via internett. 

TV-meter

Del lenke Lenke er kopiert
Måling av nett-TV

I tillegg til måling av tradisjonelle TV-skjermer, måles også husstandens bruk av nett-TV på mobil, nettbrett og datamaskin.

Målingen foregår ved at leverandørene av nett-TV innhold merker sendingen med vår målekode. Denne målekoden forteller hvilket innhold som er avspilt. Når du besøker en av de målte nett-TV-kanalene med en skjerm eller mobil enhet som er registrert i målingen, vil vi kjenne deg igjen og rapportere din seing som en del av seermålingen for hele Norge.

Det er kun innhold som våre samarbeidspartnere i Seerundersøkelsen har merket som inngår i målingen. Bruk av andre nettsteder eller nettbank vil ikke bli målt. Listen over de nett-TV-kanalene som måles finner du her.

Del lenke Lenke er kopiert
Medlemsportalen

For å måle strømming av TV-innhold på mobil, nettbrett og datamaskiner, registreres husstandens enheter i Medlemportalen. Brukernavn og passord til Medlemsportalen opprettes når husstanden har fått installert måleutstyret. 

I Medlemportalen registrers hvem som eier de ulike mobile enhetene og bruken av disse til å se nett-TV-innhold.

Guide til Medlemsportalen finner du her

Gå til Medlemsportalen

Del lenke Lenke er kopiert
For husstander med Internettruter

Vår tekniker vil koble et elektronisk Nett-TV-meter til husstandens internettruter. Dette meteret identifiserer mobiltelefoner, nettbrett og andre enheter som er tilkoblet hjemmenettverket og måler disse enhetenes bruk av nett-TV. Listen over de nettsteder som måles finner du her.

Til forskjell fra målingen av tradisjonelle TV-skjermer, kreves ingen innlogging av hvem som ser nett-TV på mobil, nettbrett eller PC. Det eneste man skal gjøre er å fylle ut informasjon i Medlemsportalen om hvem som bruker de ulike enhetene i husstanden. Deretter går målingen av seg selv.

Enheter som kobles til hjemmenettverket, men som ikke er registrert i Medlemsportalen, vil ikke inngå i målingen. Dersom husstandsmedlemmer får nye enheter er det derfor viktig at disse registreres i Medlemsportalen.

Ikke-registrerte enheter som ikke er registrert (inkludert gjester), som benytter hjemmenettverket vil bli identifisert av Nett-TV-meteret, men inngår ikke i målingen.

All informasjon i Medlemsportalen må være utfylt før din husstand kan inngå i seerstatistikken, og før poengkonto og tilgang til gavebutikken kan opprettes. En guide for utfylling av portalen ligger i velkomstmappen, eller kan ses her

 

Del lenke Lenke er kopiert
For husstander uten Internettruter

Dersom husstanden ikke har internettruter, men ser nett-TV med mobil oppkobling, vil vi ikke ha mulighet til å koble opp et Nett-TV-meter. I stedet vil vi installere en måleapp på de smarttelefoner og nettbrett som brukes til nett-TV. Appen har samme funksjon som Nett-TV-meteret, nemlig å identifisere din smarttelefon eller nettbrett slik at vi kan kjenne igjen din seing og rapportere den som en del av seermålingen. For datamaskiner er det ingen installasjon, men vi ber deg registrere maskinen i Medlemsportalen.

Alt dette vil du få veiledning i og hjelp til av Gallup Panelsenter!

Del lenke Lenke er kopiert
Regler for inntrykking på TV-meteret
Det er viktig at alle i husstanden kommer inn i gode vaner i forhold til å registrere sin bruk av TV-skjermer. Følgende punkter må læres av alle i husstanden:
 • Du skal registrere deg som seer ved hjelp av fjernkontrollen når du er til stede i et rom hvor TV-en står på.
 • Du skal trykke deg ut som seer når du forlater rommet hvor TV-en  står på. Dette gjelder også om du bare skal gå ut av rommet en liten tur.
 • Du skal registrere deg som seer også når TV-en benyttes til andre formål enn tradisjonell TV-seing, slik som nett-TV, TV-spill, DVD/Blu-ray eller radio.
 • Du skal også registrere deg som seer dersom du holder på med andre aktiviteter  samtidig, så lenge du er tilstede i rommet hvor TV-en står på.
Del lenke Lenke er kopiert
Bruk av TV-meteret - Husstandsmedlemmer

Hvert husstandsmedlem skal ha sin egen tast på fjernkontrollen. Under beskrives framgangsmåten for bruk av bokstavtastene, vist med et eksempel der Hanne er husstandsmedlem med tast A: 

 • Når du slår på TV-skjermen vil måleapparatet lyse Hvem er tilstede? Dette er en påminnelse om at du må trykke deg inn. 
 • Trykk inn din tast på fjernkontrollen. Du får nå en velkomsthilsen og ditt navn vises i displayet. Deretter vises bokstavene til hver person som er er trykket inn på fjernkontrollen.
 • Når du forlater et rom hvor TV-en står på trykker du deg ut som seer med tasten din.  Du skal trykke deg ut selv om du forlater rommet TV-skjermen står i bare en liten stund. Du vil da få meldingen:

          Farvel Hanne

 • Din bokstav vil nå forsvinne fra måleapparatet, mens eventuelle andre personer i husstaden som fortsatt er inntrykket vil vises i displayet.
Del lenke Lenke er kopiert
Bruk av TV-meteret - Gjester

Faste gjester

Familie og venner som ofte er på besøk, kan gjerne ha sin egen faste bokstavtast på fjernkontrollen. Dette gjør det enklere for gjestene å registrere sin seing da de faste gjestene skal bruke fjernkontrollen på samme måte som husstandsmedlemmene.

Tildeling av taster til faste gjester kan skje når tekniker installerer utstyret, slik at gjesten blir registrert med navn i meteret. Dette kan også ordnes i ettertid ved å kontakte Gallup Panelsenter. Det er kun plass til å registrere åtte faste taster til sammen for husstandsmedlemmer og gjester.

Andre gjester

For andre gjester brukes tastene i feltet Gjester på fjernkontrollen. Disse er angitt med røde taster for kvinner og blå taster for menn og er delt inn i aldersgrupper. Registreringen foregår på følgende måte:

 • Gjesten trykker en rød eller blå tast som samsvarer med gjestens kjønn og aldersgruppe.    
 • Trykk tasten Ny gjest for å bekrefte. Displayet vil bekrefte kjønn og alder og deretter vise Takk! Dersom det er flere gjester av samme kjønn og i samme aldersgruppe, trykkes Ny gjest en gang for hver gjest.
 • Gjenta punkt 1 og 2 for gjester i andre aldersgrupper. 
 • Meteret vil vise det totale antall gjester som er registrert som seere. Du kan også kontrollere at gjesteregistreringen er korrekt ut fra antall, alder og kjønn ved å trykke Vis gjester
 • Når en gjest skal forlate TV-rommet, skal han/hun trykke seg ut av meteret. Trykk tasten Fjern gjest på fjernkontrollen. Displayet viser: Velg en gjestetast 
 • Velg tasten for riktig kjønn og aldersgruppe for den gjesten som forlater rommet. Trykk tasten Fjern gjest igjen for å bekrefte. Dersom du skal fjerne flere gjester av samme kjønn og i samme aldersgruppe, trykk Fjern gjest en gang for hver gjest som skal fjernes.

Dersom du prøver å fjerne en gjest i en aldersgruppe som ikke er registrert, vises meldingene Ingen å fjerne og Beklager, prøv igjen.

Del lenke Lenke er kopiert
Bruk av TV-meteret - Andre funksjoner

Sjekk seere

Meteret vil periodevis blinke Sjekk seere? og deretter bokstavene til de personene som er registrert som seere. Dette er en kontroll av at opplysningene i måleapparatet stemmer overens med de personene som er tilstede i rommet. Meldingen vil forsvinne etter noen sekunder. Dersom registreringen er korrekt, gjør du ingenting. Dersom bokstavene er feil retter du opp dette.

Ingen seere

Dersom TV-en står på uten at noen er til stede i TV-rommet, skal alle ha trykket seg ut før de forlater rommet. Deretter trykkes tasten Ingen seere på fjernkontrollen. Ingen seere vil stå og blinke i displayet helt til noen kommer inn i rommet igjen og registrerer seg som seer.

Reise/ferie

Dersom husstanden reiser bort for kortere eller lengre tid, benyttes Ferietasten. Da registrerer vi at husstanden ikke vil benytte TV for en periode, og da slipper dere unødige oppringninger fra oss.

 1. Slå av TV, vent noen sekunder til TV-meter boksen går i dvale. Trykk Ferietasten. Displayet vil noen sekunder vise: Bekrefte Ferie?
 2. Trykk ferietasten igjen for å bekrefte dette. Displayet viser nå God ferie! Måleapparatet slår seg automatisk på igjen neste gang TV blir slått på.

Dersom det er flere TV-er i husstanden er det tilstrekkelig å trykke ferietasten på en av TV-ene.

Ikke dra ut strømmen etter at du har benyttet ferietasten, for da vil ikke meldingen om ferie bli registrert hos oss. 

Det er viktig at alt måleutstyr fra oss er tilkoblet strømnettet til enhver tid. Dersom du av en eller annen grunn må dra ut strømmen, er det viktig at du tar kontakt med oss. Du kan fortsatt ta ut strømkontakene til eget utstyr som TV-skjerm, PC/MAc, DVD/Blueray, TV-spill og lignende.

DERSOM DU HAR TRØBBEL MED Å BRUKE FERIETASTEN, ER DET VIKTIG AT DU KONTAKTER OSS OG OPPGIR PERIODEN HUSSTANDEN SKAL VÆRE BORTREIST. 

Del lenke Lenke er kopiert
Tilkobling til strømnettet

Det er viktig at alt installert måleutstyr er tilkoblet strømnettet til enhver tid. Du kan fortsatt ta ut strømkontaktene til eget utstyr som TV-skjerm, PC/Mac, DVD/Blueray, TV-spill og lignende.

Dersom du ønsker å koble ut strømmen til måleutstyret når du reiser på ferie, eller er redd for lynnedslag, vennligst kontakt oss. 

Del lenke Lenke er kopiert
Bonussystemet

Vi setter pris på din husstands deltakelse i Seerundersøkelsen, og vi har et bonussytem som husstanden blir en del av når alt er på plass for å inngå i målingen. Dvs. at måleutstyr eller app er installert, opplysningene i Medlemsportalen er utfylt og spørreskjema om interesser, holdninger og forbruksvaner er besvart av alle i husstanden som er 13 år og eldre. Husstanden får da en poengkonto, og brukernavn og passord blir tilsendt. Godtgjørelsen er slik:

 • 5.000 velkomstpoeng tildeles når måleutstyret er installert, og 1.000 poeng pr. besvarte spørreskjema
 • 2.000 poeng overføres til poengkonto hver måned så lenge utstyret  er tilkoblet
 • 500 poeng pr. besvarte skjema overføres for årlig oppdatering av spørreskjema 

Poengene kan når som helst innløses i gaver fra vår gavebutikk på nett  kantar.no/gavebutikk . Gavebutikken har et bredt utvalg av gaver, og sortimentet endres gjennom året. I gavebutikken har du oversikt over husstandens poengsaldo og historikk over ittak av gaver.

Har du gode ideer til gaver som du ønsker å finne i gavebutikken, tar vi gjerne imot tips om dette. 

Vi gjør oppmerksom på at oppsparte poeng kan løses inn i gaver inntil seks måneder etter avsluttet deltakelse i Gallup Seerpanel. Deretter anonymiserers alle data i tilknytning til din husstand, inkludert poengsaldo.

Del lenke Lenke er kopiert
Når bør du kontakte oss?

Vær vennlig å kontakte oss ved endringer av:

 • TV-skjermer (ny TV, flere eller færre TV-er)
 • Utstyr tilkoblet TV (AppleTV, CromeCast, DVD/Blue-rayspiller, TV-spill etc.)
 • Mottakerutstyr for TV-signalene (dekoder eller antennetilknytning)
 • Router og/eller internettoppkobling/bredbånd
 • Mobiltelefoner, nettbrett, PC/Mac (dette kan også registreres direkte i Medlemsportalen)

Ved endringene i husstanden:

 • Hvis medlemmer flytter inn eller ut av husstanden
 • Hvis husstanden flytter
 • Når du vil opprette egen tast til fast gjest
 • Når måleutstyret må tas ut av drift, for eksempel ved oppussing

Hvis du har problemer:

 • Med TV-skjermen
 • Med fjernkontrollen
 • Med måleutstyret
 • Med registrering i Medlemsportalen
Del lenke Lenke er kopiert