Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Forventningsbarometeret, 4. kvartal 2018

Husholdningenes økonomiske atferd har stor betydning for den økonomiske utviklingen i Norge. Husholdningenes atferd er imidlertid i stor grad et resultat av folks tiltro til egen husholdnings og landets økonomiske utsikter. Forventningsbarometeret kartlegger folks forventninger til den økonomiske utviklingen som en pekepinn på hva vi kan forvente når det gjelder den nasjonaløkonomiske utviklingen i tiden som kommer.

Forventningsbarometeret er utviklet i samarbeid med Finans Norge.

Undersøkelsestypen ble utviklet i USA under 2. verdenskrig. University of Michigan har i etterkrigstiden kontinuerlig målt sammenhengen mellom folks tiltro til framtiden og påfølgende etterspørsel blant forbrukerne. Teknikken er benyttet i Nord-Amerika, EU, Oseania, Japan og Sverige. EU tok til med denne type måling på syttitallet, og EU-kommisjonen har påvist en klar sammenheng mellom deres Trendindikator og vekstraten i det private forbruket. De sier at Trendindikatoren er et robust redskap for å få et bilde av forbrukeratferden. Vi har erfaring med at Trendindikatoren gir signaler om oppgang 3 til 6 måneder før det i realiteten skjer.

Norsk Trendindikator består av tre hovedelementer:

  1. Folks syn på sin personlige husstandsøkonomi.
  2. Synet på landets økonomiske utvikling.
  3. En bedømming av om nå er et gunstig tidspunkt å foreta større innkjøp til huset.

Rapporten bygger på intervju med et landsrepresentativt utvalg på 1.000 personer, 15 år og eldre. Innholdet presenteres i tekst og utviklingsgrafer.

Forventningsbarometeret gjennomføres og rapporteres hvert kvartal. Pris for abonnement er kr. 20.000,- pr. år. Ta kontakt med Thomas Karterud for å tegne abonnement.

 

Rapport kun til egen/virksomhetsintern bruk

Opphavsretten til innholdet i denne rapporten tilhører Kantar. Rapporten kan ikke videreselges eller deles med andre, ut over egen virksomhet (juridisk enhet). Dersom det er ønskelig å inngå en konsernavtale for bruk av rapporten, ta kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson for rapporten hos Kantar.