Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Connected Car 2018 – Connected Cars. Disconnected owners.

Ny teknologi og nye rammebetingelser er i ferd med å endre bilmarkedet og infrastrukturen rundt. Trender som oppkoblede biler og økende elektrifisering vil gi konsekvenser for flere enn bare bilbransjen.

I denne engelskspråklige rapporten studeres publikums kunnskap om, holdninger og forventninger til oppkoblede biler:

  • The relevance of relevance
  • Understanding misunderstanding
  • Explaining and demonstrating features at the point of purchase is not common
  • Users or losers
  • Resistance reasons for not using connected features offer
  • Trust is a must
  • Purchase outlook
  • In-car wishlist, self-driving car pricing and purchase plans

Rapporten bygger på intervju med 8.576 personer som nylig har kjøpt ny eller nesten ny bil. Intervjuene er gjennomført i UK, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederland, USA, Canada og Kina. Antall intervju som er gjennomført i Norden: 800. Antall intervju som er gjennomført i Norge: 150.

Rapporten er et «must» for alle som arbeider innen bilbransjen. Den vil også gi stor verdi til journalister, konsulenter, transportbedrifter og andre med interesse for bil, transport og samfunnsutvikling.

Pris for rapporten «Connected Car 2018 – Connected Cars. Disconnected owners.» i PowerPoint-format: kr. 12.000,- (eks. mva)

 

Rapport kun til egen/virksomhetsintern bruk

Opphavsretten til innholdet i denne rapporten tilhører Kantar. Rapporten kan ikke videreselges eller deles med andre, ut over egen virksomhet (juridisk enhet). Dersom det er ønskelig å inngå en konsernavtale for bruk av rapporten, ta kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson for rapporten hos Kantar.