Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

24-timersundersøkelsen: «Korona-triologien»

Norske medievaner før, under og etter (?) koronapandemien

HVA ER 24-TIMERSUNDERSØKELSEN?

Kantar har gjennomført tre målinger av nordmenns mediebruk, oppholdssted og handlevaner under pandemien. Første runde ble gjennomført i mars/april-2020 når nedstengningen var på sitt strengeste. Runde 2 ble gjennomført høsten 2020, når landet var åpnet noe mer opp igjen. Den tredje runden ble gjennomført i oktober/november-2021, da samfunnet hadde få eller ingen restriksjoner.

24-timer gir dyp innsikt i folks dagligliv og mediebruk i en unormal og krevende periode. Undersøkelsen vil være til stor nytte for å forstå hvordan den norske befolknings mediebruk endres i situasjonen vi har stått i.

  • Hvor mye av tiden som brukes på forskjellige medier?
  • Når på døgnet og hvilke ukedager man bruker mediene?
  • Hvor man befinner seg til døgnets forskjellige tider?
  • Hva man gjør, og hvilke medier man bruker der man er?
  • Hvilke medier man bruker parallelt?
  • Hvilken tillit brukere har til de store nyhetsmediene?
  • Hvilke kommunikasjonskanaler benyttes i arbeidssammenheng?

HVORFOR KJØPE 24-TIMERSUNDERSØKELSEN?

24-timersundersøkelsen er et «must» for alle som ønsker å forstå utviklingen i mediemarkedet under koronapandemien.

OM RAPPORTEN

24-timersundersøkelsen består av en powerpointrapport på 150 sider med grafiske framstillinger, kommentarer og analyser. I tillegg følger det med et tabellsett med en lang rekke nedbrytninger. Det er også mulig å bestille KantarOnline-installasjon for å gjøre egne analyser.

PRIS

Ta kontakt for pristilbud

SALVE NERGÅRDEN JORTVEIT | salve.jortveit@kantar.com | 997 26 469