Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Slik jobber vi

Vi hjelper kundene våre med å forstå og utnytte sine markedspotensialer for å skape vekst.

I de fleste prosjektene vi gjennomfører, er arbeidsmetoden å oppnå en inngående forståelse av kundens utfordringer og behov, samle inn faktaunderlag for å forstå hvilke mulige løsninger kunden kan velge mellom, analysere konsekvenser av de ulike løsningsmulighetene og samarbeide med kunden om å velge den løsningen som best støtter kundens målsetninger.

Svein Roar Hult og Gudbrand Jevne

 

Vår rådgivningskompetanse

Vi gjennomfører datainnsamling, datatilrettelegging og analyse innen de fleste markedsrelaterte områder. Innenfor de følgende ekspertiseområdene har vi også utviklet kompetanse på anvendelse av analysene for å skape vekst for våre kunder.

Medier

Kantar står for innsamling av de offisielle leser-, seer- og lyttertallene i Norge. Vi gjennomfører også prosjekter for å evaluere og utvikle redaksjonelle produkter.

PR-analyse

Hvordan skape vekst gjennom PR- og mediearbeide?

Innovasjon og produktutvikling

Hvordan gjennomføre effektive innovasjonsprosesser som leder fram til produkter og tjenester som lykkes i markedet?

Merkevarebygging og effektivisering av reklame

Hvordan bygge sterke merkevarer som dekker kundenes behov både på et funksjonelt og et emosjonelt plan?

Kunde-, medarbeider- og omdømmeutvikling

Hvordan redusere kundeavgang og øke omsetning pr. kunde? Hvordan utvikle en organisasjon og en kultur som støtter vekstambisjonene?

Retail and shopper

Hvordan øke salget i sisteledd?

Kvalitativ research

For å kunne forstå hvordan en best kan utnytte vekstpotensialene, er det svært ofte nødvendig å forstå hvorfor forbrukere eller brukere har en gitt atferd eller bestemte reaksjonsmønstre. Kvalitativ research gir den dypeste forståelsen.

Politikk og samfunn

Hvordan bygge gode brukeropplevelser og dekke innbyggernes behov på en mest mulig effektiv måte? Vi samarbeider også nært med medier og forskningsmiljøer om undesøkelser med politiske og samfunnsorienterte problemstillinger.

Blide jenter i resepsjonen

Kantar deltar i internasjonale kompetansenettverk

Kantar er Norges største leverandør av analysebasert rådgivning. Kantar er en del av WPP som er en internasjonalt ledende leverandør av markedsførings- og analysetjenester. Tilhørigheten til Kantar-nettverket og WPP gir oss tilgang til globale kompetansenettverk og kompetanseutvikling av internasjonalt høy kvalitet.