Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Vårt skattkammer – din ressurs

Vi har laget en ny side på kantar.no, hvor vi vil presentere alle rapporter som kan kjøpes fra oss. I den forbindelsen har vi tatt en prat med adm. dir. for Kantar i Norge, Stein Aarland, om Kantars tilbud til kunder og marked, i dag og i framtida.

Stein leder en bedrift med lang historie i Norge. – For å forstå vårt tilbud i dag, trenger vi å starte med et lite tilbakeblikk. Det startet med Norsk Gallup Institutt i 1946, forteller han. I starten var vår primærkompetanse datainnsamling av høy kvalitet ved bruk av utvalgsundersøkelser. Kundene våre hadde imidlertid også behov for hjelp til å bruke dataene og Norsk Gallup utviklet etter hvert en betydelig analysekompetanse. I 1997 kjøpte TNS, verdens største aktør innen markedsanalyse, Norsk Gallup. Det ble en velsignelse. Som en del av TNS ble vi deltakere i et internasjonalt kompetanse- og innovasjonsnettverk innen datainnsamling og analyser. Enda viktigere var det at vi som en del av TNS, tok skrittet videre fra data og analyser, til å hjelpe våre kunder å bruke innsikten til å løse sine forretningsmessige utfordringer og skape vekst.

- Den neste store hendelsen i vår utvikling, fortsetter Stein, var da WPP, en verdensleder innen kommunikasjonstjenester, kjøpte TNS og plasserte oss i sin divisjon for data, analyse, innsikt og rådgivning, Kantar. Det skjedde i 2008. I Kantar har vi 30.000 dyktige kollegaer i 100 land. I Norge representerer vi Kantar TNS, Kantar Media og Kantar Millward Brown. Vi samarbeider imidlertid også med Kantar Consulting og Kantar Health om å dekke våre kunders behov. Jeg opplever i spesielt stor grad at vårt samarbeid med Kantar Consulting gjør oss i stand til å hjelpe kundene våre med mer enn tidligere, som f.eks. prosessutvikling, prosessledelse og organisasjonsutvikling.

- Jeg må også nevne at vi fremdeles eier Norsk Gallup som gjennomfører intervju for oss, avslutter Stein den historiske gjennomgangen med.

- Hvordan vil du beskrive Kantars tilbud til kunder og marked i dag?

- Det kan være mange relevante måter å beskrive dette på, men jeg liker å tenke på vårt tilbud som fire-delt. Den største delen av vår virksomhet er rettet mot bedrifter som ønsker hjelp til å styrke sin markedsposisjon, enten det gjelder merkevarebygging, effektivisering av kommunikasjon, kvalitetssikring og utvikling av kundeopplevelser, innovasjonsprosesser, salg eller annet. Vi hjelper her gjerne i hele prosessen, fra definering av utfordring og prosjektplanlegging, via innhenting og analyse av relevante data som vil gi nødvendig innsikt, til anvendelse av innsikten i beslutnings- og arbeidsprosesser.

- Den nest største delen av vår virksomhet er innsamling av mediebruksdata og forbruksdata til bruk ved kampanje- og medieplanlegging, mediesalg og til å dekke andre behov som annonsører, byråer og medier måtte ha. Etter hvert som både medielandskapet og forbrukeratferden blir mer kompleks som følge av digitaliseringsprosessene i samfunnet, stiller denne delen av vår virksomhet stadig økte krav til oss, både mht teknologi, metodekompetanse og kunnskap om utviklingen innen medier og forbrukeratferd.

- Opprinnelsen til vår virksomhet, i 1946, var menings- og partimålinger. Dette er fremdeles en del av vår virksomhet som vi er veldig stolte av. Vi får testet nøyaktigheten i våre arbeidsmetoder ved hvert valg og vi har lyktes svært godt med å måle nær den fasiten som valgresultatet gir. Til denne delen av vår virksomhet regner vi også arbeid som vi gjør for offentlige virksomheter, etater, direktorater, departementer m.m., som f.eks. brukerundersøkelser.

- Den fjerde delen av vårt tilbud til kunder og marked som jeg vil nevne, er den som vi begynte med: vårt skattkammer av innsiktsrapporter som kan kjøpes av alle. Vi gjennomfører undersøkelser og analyser knyttet til mange problemstillinger som vi vet at våre kunder er opptatt av. Eksempler kan være våre omdømmerapporter som kartlegger omdømmet for mange virksomheter og analyserer drivere på overordnet nivå. For de bedriftene som ønsker en dypere forståelse av driverne av sitt omdømme, kan vi også levere virksomhetsspesifikke rapporter. Et annet eksempel kan være vår Interbuss-rapport, som følger utviklingstrekk når det gjelder digitaliseringen av vårt samfunn over tid.

Illustrasjon_Interbuss

Stein påpeker at i tillegg til at innsiktsrapportene er et viktig tilbud til kundene, fyller de også viktige funksjoner internt. – Ved å gjennomføre disse analysene utvikler vi innsikt som styrker vår konkurransekraft i et kompetansemarked. Og vi bruker rapportene i stor grad internt, for å styrke og løfte analyser som vi gjør for enkeltkunder.

- Utvikling av innsiktsrapportene har lenge vært viktig i vårt arbeid og mange av våre kunder kjenner nok til noen av disse. Det vi gjør nå, er å gjøre alle rapportene enklere tilgjengelig for alle våre kunder ved å lage et utstillingsvindu for innsiktsrapportene på våre nettsider. Vi har fått lagt ut mange av rapportene allerede. Ta en kikk på utstillingsvinduet her. Flere vil komme, så følg med på nettsidene våre.

- Hvordan tenker du at Kantars tilbud til kunder og marked vil utvikles videre?

- Vi vil bli enda flinkere til å hjelpe våre kunder med å anvende den innsikten som vi utvikler. Vi vil arbeide videre med å styrke rådgivningskompetansen hos våre medarbeidere i Norge. I tillegg ser jeg et stort potensial for å hjelpe kundene med mer i samarbeid med internasjonale kollegaer i Kantar. Spesielt synes jeg at vårt samarbeid med Kantar Consulting er løfterikt.

- Vi vil styrke vår kompetanse på å bruke data fra mange kilder i kombinasjon som underlag for analyser og utvikling av innsikt og tjenester. I disse dager lanserer vi et tilbud hvor målgrupper laget på grunnlag av vår store målgruppeindeks, Forbruker & Media, kan brukes ved digitale annonsekjøp. Du finner mer informasjon om dette her. Slik jeg ser det, peker dette ut en retning for vår videre utvikling.

- Og så ser jeg det slik at for at vi, i et kompetansemarked, fortsatt skal kunne ligge i forkant, trenger vi å utvikle innsikt som dekker problemstillinger på et «høyere nivå» enn den enkelte kundens utfordringer. Dette gjør vi gjennom utvikling av vårt skattkammer av innsiktsrapporter og det er et arbeidsfelt som vi kommer til å prioritere enda høyere i framtida, avslutter Stein Aarland.