Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Still spørsmål til næringslivsledere om konsekvensen av koronakrisen her

I forbindelse med den pågående koronapandemien setter nå Kantar opp en omnibusundersøkelse rettet mot ledere i næringslivet for å kartlegge status i norske bedrifter og ledernes forventninger til tiden fremover. Her er det også mulig å hekte på egne spørsmål.

Gjennomføring:

 • Undersøkelsen vil bli gjennomført på telefon, blant et landsrepresentativt utvalg av virksomheter (unntatt offentlig administrasjon) med 4 ansatte eller mer. Målgruppen er daglig leder, eventuelt fungerende leder pr. i dag
 • Undersøkelsen vil være basert på Kantars bedriftsdatabase, som omfatter alle virksomheter som er registrert i Brønnøysundregistrene. Utvalgsmetoden vår vil sikre at lederne som intervjues vil være representative mht. bedriftsstørrelse (antall ansatte), næring/ bransje og geografi
 • Det vil bli lagt opp til å gjennomføre 624 intervju pr. runde.

Tentativ tidsplan (med forbehold om endringer):

 • Første runde planlegges gjennomført i uke 13, med frist for å melde inn spørsmål innen tirsdag 24. mars klokken 13.00 og rapportering tirsdag 31. mars.
 • Neste runde planlegges gjennomført rett over påske, med frist for å melde inn spørsmål onsdag 15. april klokken 13:00 og rapportering onsdag 22. april.

Basisversjonen av undersøkelsen vil berøre følgende temaområder:

 • Status for driften i virksomheten pr. i dag: vanlig drift, redusert drift, stanset.
 • Hvor lenge virksomhetene mener at de kan opprettholde driften på dagens nivå.
 • Status for bruk av permitteringer (andel permittert).
 • I hvilken grad bedriftene anser at de vil kunne nå budsjettmålene sine i år (deres prognose).
 • Hvor langt frem i tid virksomhetene forventer å være negativt berørt av den pågående krisen.
 • Hvordan regjeringens tiltakspakker for næringslivet vurderes så langt.

Rapportering:

 • Toplinegrafikk av resultatene for dine spørsmål + basisspørsmålene
 • Tabellgrunnlag med aktuelle nedbrytninger: bransje, størrelse, geografi, status for drift, m.fl.
 • Analyse av resultatene: Avtales med konsulent basert på antall spørsmål og ønsket omfang av analyse

For mer informasjon om pris og gjennomføring, ta kontakt med Thomas Karterud eller Marit Gjølstad, eller din faste kundekontakt i Kantar.