Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Høy tillit i befolkningen til at forskerne forteller oss det de vet om korona

Kantar gjennomfører løpende målinger for Norges Forskningsråd, der blant annet befolkningens tillit til forskning og forskere kartlegges.

Publisert 30.03.20

Gjennom målingene i 2019 oppga om lag 8 av 10 spurte at de hadde ganske eller meget stor tillit til forskning generelt. I pressemelding fra Norges Forskningsråd uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen at «Det er betryggende å se at nordmenns tillit til forskning generelt er høy».

I forbindelse med utbruddet av koronavirus i Norge har Kantar på oppdrag for Forskningsrådet stilt den norske befolkningen spørsmål om i hvilken grad man har tillit til at forskerne vil finne en vaksine mot viruset i løpet av 2019, og i hvilken grad man har tillit til at forskerne gir all informasjon de har om viruset.

Undersøkelsen viser at det kun er 16% som ikke tror man vil finne en vaksine innen utgangen av 2020. 56% oppgir at de ganske stor eller meget stor tillit til at man vil finne en vaksine, mens 19% svarer verken eller.

6 av 10 nordmenn oppgir at de har tillit til at forskerne formidler all informasjon de har om koronaviruset, mens 1 av 10 oppgir at de har ganske eller meget liten tillit til all informasjon formidles. Om lag 1 av 4 svarer verken eller.

Til Aftenposten kommenterer John-Arne Røttingen:

– Vi er i en situasjon der forskning og utvikling er helt nødvendig for å forstå og håndtere epidemien. Vi er også et samfunn der folk flest ikke tar ordrer med mindre de har tillit til begrunnelsene og kunnskapen som ligger bak. Resultatene gir forskere og helsemyndigheter en trygghet. Men de gir også befolkningen en trygghet på at tilliten til forskere og informasjonen er bred. Det spiller en rolle i en situasjon der det også kommer mye feilinformasjon og falske nyheter.

Hele artikkelen i Aftenposten kan leses her.