Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Høy strømpris holder kraftnæringens omdømme nede

Tross økende strømpris ligger bransjens omdømmeskår stabilt på 33 poeng fra utgangen av 2021. Den kraftige prisøkningen har ikke gitt det negative utslaget i bransjens omdømmeskår som man kunne forvente. Det kan ha sammenheng med at vi i samme tidsrom har hatt kraftig økning i drivstoffprisene og at dette kan være med på å dempe noe av den kritiske holdningen til kraftbransjen.

ACER-avtalen, fyllingsgraden i vannmagasinene og regjeringens energipolitikk er hva flest mener er årsak til dagens strømpris. Noen færre forklarer prisen med nedbørsmengde, kraftforbruket i EU, krig og konflikter, strømleverandørenes prispolitikk overfor kundene eller prisen på kull og gass.

Bedre støtteordninger for energieffektivisering av bolig er hva flest mener er de viktigste tiltakene på kort sikt for å redusere forbrukernes strømutgifter. Nesten like mange peker på støtteordninger til forbrukere som vil installere solceller og selge overskuddsstrøm tilbake til strømleverandøren.

På lang sikt mener flest at forsterkning av strømnettet mellom regioner, bygge ut mer fornybar energi gjennom havvind eller solenergi er hva som må til for å redusere forbrukernes strømutgifter. Utbygging av strømnettet mellom regioner er noe befolkningen i Sør-Norge er mer opptatt av enn de som bor lenger nord i landet, trolig på grunn av prisforskjellen den siste vinteren mellom nord og sør. En av tre er åpne for å tillate atomkraft i Norge som tiltak for å redusere forbrukernes strømutgifter.

For 38% av forbrukerne er det viktigere å betale lav strømpris enn at vi når klimamålene. Jo høyere strømforbruk husstanden har, desto mer tilbøyelige er forbrukerne til å si seg enig i at det er viktigere å betale lav strømpris enn at vi når klimamålene. Resultatene gir inntrykk av at hvor opptatt man er av å nå klimamålene har sammenheng med hvordan strømprisen rammer lommeboken.

Den konkurranseutsatte delen av bransjen er i endring. Merkenavnet «Hafslund Strøm» er trukket tilbake og kundene er overført til Fortum. Fjordkraft topper fortsatt listen over landets største strømleverandører målt i antall kunder, og det er hard konkurranse om andreplassen som for første gang går til Tibber.

22% av forbrukerne har byttet strømleverandør det siste året. Andelen er noe lavere enn ved forrige kvartal. De mest lojale kundene er i Trøndelag/Nord-Norge hvor prisbildet har vært et annet enn lenger sør i landet. Bytteaktiviteten er hovedsakelig forbrukerstyrt, over 80% av leverandørskiftene ble initiert av kunden selv. Høy strømpris med økende sannsynlighet for at kundene ikke kan gjøre opp for seg kan være medvirkende årsak til at leverandørene blir mer opptatt av å beholde kundene de har fremfor å jakte på nye. Tidligere målinger har vist at mange av bytterne har problemer med å betale strømregningen. I tillegg er de lite lojale. Over halvparten av de som nylig har byttet strømleverandør sier de kanskje eller helt sikkert vil bytte strømleverandør igjen i løpet av kort tid.

Kantar 17. juni 2022