Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Forsiktig optimisme

Koronabarometer uke 14: Nyhetsbildet den siste uken har vært preget av regjeringens økonomiske tiltakspakker, Kina er på vei tilbake til et mer normalt samfunn, og antall sykehusinnleggelser i Norge har flatet ut de siste dagene. I tillegg har det kommet vage signaler om at regjeringen kan vurdere å slippe litt opp på de stramme tiltakene som er iverksatt.

Mye tyder på at befolkingen ser litt lysere på situasjonen nå enn for en uke siden. Færre regner det som sannsynlig at de vil bli smittet av korona, og selv om de fleste fortsatt er bekymret for konsekvensene situasjonen kan få for dem selv og deres familie, er det færre nå som bekymrer seg.

Det er fortsatt egen helsetilstand folk er mest urolige for, og andelen ligger stabilt, mens andelen som er mest bekymret for egen økonomi er avtagende. Gruppen med de som bekymrer seg verken for egen helse eller økonomi øker.

Tilliten til myndighetene fortsetter å øke, og kan knapt nå høyere. De aller fleste av oss har tillit til at helsemyndighetene setter inn de nødvendige tiltakene, vi har tillit til at det gis et korrekt inntrykk av situasjonen, og de aller fleste er meget godt fornøyde med informasjonen myndighetene gir.

Daglige oppdateringer fra helsemyndighetene og regjeringen om situasjonen og hva som gjøres for å løse den, ser ut til å dekke det informasjonsbehovet de fleste har, og skape trygget i befolkningen om at dette løser seg.

73% av befolkningen er optimister og har tro på at vi globalt sett vil lykkes med å håndtere situasjonen med koronasmitte.

Hele rapporten kan du lese her: Kantar koronabarometer uke 14

Kantar 3. april 2020